Zmiany w ustawie o rybactwie śródlądowym - Wraca podrywka

W nowo uchwalonych zmianach do Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, które dziś weszły w życie, jedną z ważnych dla wędkarzy zmian, jest powrót podrywki jako narzędzia do amatorskiego połowu ryb. Można znowu pozyskiwać podrywką tzw. żywca ( czyli przynętę) ale z zastrzeżeniem ppkt 1a.
11) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy

czym dopuszcza się, w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką,

pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do

wód, z których zostały pozyskane.”.

Link do ustawy - Tutaj

YouTube

Wędkarstwo na YouTube

Reklama

  • Posiadam bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacji.
  • statystyka