Powstanie Społeczna Straż Rybacka przy Stowarzyszeniu "Nasz Dadaj"

Rada Powiatu w Olsztynie zgodziła się na sesji w dniu 28 lutego na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy stowarzyszeniu „Nasz Dadaj”. Strażnicy zadbają o poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę przed kłusownictwem na jeziorach położonych w gminie Biskupiec m.in. Dadaj, Stryjewskim i Tejstymy.

Rada Powiatu w Olsztynie zgodziła się na sesji w dniu 28 lutego na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przy stowarzyszeniu „Nasz Dadaj”. Strażnicy zadbają o poprawę bezpieczeństwa oraz ochronę przed kłusownictwem na jeziorach położonych w gminie Biskupiec m.in. Dadaj, Stryjewskim i Tejstymy.

O zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej stowarzyszenie „Nasz Dadaj” z Biskupca wystąpiło do starosty olsztyńskiego pod koniec stycznia.

 

W chwili obecnej w stowarzyszeniu działa 7 strażników rybackich, którzy społecznie wykonują swoją pracę. Do tej pory strażnicy działali pod egidą Gospodarstwa Rybacko-Wędkarskiego Olsztyn, które wyposażyło ich w legitymacje, łódź z silnikiem i przyczepkę.

Głównym celem Stowarzyszenia Nasz Dadaj jest:

  1. Wpływanie na wszelkie możliwe podmioty w celu wypracowania racjonalnego i rozsądnego modelu gospodarowania zasobami zlewni jeziora Dadaj.
  2. Pomoc i współpraca z wyżej wymienionymi podmiotami w celu wypracowania optymalnych sposobów eksploatacji wędkarsko-rybackiej zlewni jeziora Dadaj.
  3. Poprawa bezpieczeństwa na wszystkich akwenach zlewni jeziora Dadaj.
  4. Działanie na rzecz upowszechniania zdroworozsądkowych zachowań wœród wędkarzy.
  5. Wypracowanie z dzierżawcą jeziora optymalnych zasad pogodzenia interesów wędkarskich z rybackimi.
  6. Działania mające na celu promocję walorów wędkarsko – rekreacyjnych zlewni jeziora Dadaj.
  7. Ochrona wszystkich akwenów zlewni jeziora Dadaj przed kłusownictwem.
  8. Stymulowanie działań na rzecz ochrony œśrodowiska zlewni jeziora Dadaj.

Jezioro Dadaj należy do największych akwenów na terenie powiatu olsztyńskiego. Jego powierzchnia ma blisko 1000 ha. Dojechać można do niego z wielu kierunków. Na jeziorze jest 15 wysp i wysepek, z których największa – Ostrów liczy 10 ha powierzchni. Od południa wcina się duży półwysep z dwoma cyplami (na jednym z nich jest grodzisko staropruskie). Licznie występują tu: szczupak, okoń, sandacz, leszcz, płoć i sielawa. Urozmaicona linia brzegowa, zróżnicowana wysokość brzegów. Od zachodu brzegi zalesione. Dadaj to duże, piękne i malownicze jezioro, a dzięki licznym ośrodkom istnieje możliwość zakwaterowania, czy wypożyczenia łodzi.

Źródło: Powiat Olsztyński/Nasz Dadaj

YouTube

Wędkarstwo na YouTube
statystyka