Składki 2009 - Okręg PZW Olsztyn

Tabela składek na ochronę i zagospodarowanie wód
Okręgu Olsztyńskiego PZW w roku 2009

Lp. Rodzaj świadczeń Opłata
nizinna górska
1. Składka okręgowa - podstawowa 105 zł 140 zł
2. Składka okręgowa - ulgowa dla:
 • młodzieży uczącej się (od 16 do 24 lat)
 • żołnierzy zasadniczej służby wojskowej
 • członków PZW powyżej 70 lat
 • emerytów i rencistów osiągających dochód do 700 zł brutto
 • odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW
60 zł 80 zł
3. Składka jednodniowa 15 zł 20 zł
4. Składka okręgowa - uczestnika 20 zł -
5. Składka okręgowa - 1 jezioro lub rzeka 60 zł -
6. Opłata egzaminacyjna na kartę wędkarską:
 • studenci
 • młodzież szkolna
 • Ponowne wydanie zaświadczenia
30 zł
10 zł
bezpłatnie
15


Członkowie honorowi i odznaczeni złotą odznaką PZW  z wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez Biuro Zarządu Okręgu.

Niezrzeszeni uiszczać będą składkę dwukrotnie wyższą niż członkowie PZW.

Cudzoziemcy zrzeszeni w Związkach Wędkarskich wnoszą opłatę tak jak członkowie PZW.

        Powyższe składki zostały zatwierdzone Uchwałą ZO PZW nr 15/4450/08 w dniu 08.11.2008rUchwała nr 17/44352/08

Plenum ZO PZW w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 08.11.2008r zatwierdziło porozumienie o wzajemnym honorowaniu składki okręgowej na wody nizinne i zagospodarowanie wód z Okręgiem Elbląskim i Ciechanowskim.


                        Składka na jeziora (opłata dodatkowa)

Nazwa łowiska

Rodzaj opłaty

Członkowie PZW

Niezrzeszeni

Polder Kwiecewo

Całoroczna

60 zł

120 zł

Jednodniowa

15 zł

20 zł

Tabela składek członkowskich i innych opłat członkowskich w roku 2009

Lp. Rodzaj świadczenia Opłata
1. Składka członkowska 58 zł
2. Składka członkowska ulgowa 50% dla:
 • młodzieży szkolnej, studentów i żołnierzy służby zasadniczej w wieku 16-26 lat;
 • członków odznaczonych srebrną i złotą odznaką PZW;
 • mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia;
 • kobiet po ukończeniu 60 roku życia.
29 zł
3. Składka członkowska ulgowa 75% dla:
 • członka uczestnika do 16 lat
 • członka odznaczonego złotą odznaką PZW z więńcami
14 zł
4. Wpisowe:
 • członka zwyczajnego
 • członka uczestnika do 16 lat
25 zł
12 zł
5. Legitymacja członkowska 5 zł


Uwaga:

 1. Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10 % na szczeblu ZG PZW, a 90 % dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają starostwa.Załącznik nr 2 do Uchwały nr 104 ZG PZW z dnia 27 września 2008 r.


ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2009 R.

 1. Młodzież nie zrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
 2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Członkowie PZW w wieku 16-26 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej albo książeczki wojskowej z wpisem o odbywaniu służby zasadniczej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 Źródło: PZW

YouTube

Wędkarstwo na YouTube
statystyka