Lipiec

W LIPCU pod ochron?: brzana, certa (w Wi?le powy?ej zapory we W?oc?awku i w pozosta?ych rzekach), sum (oprcz Odry od uj?cia Warty do granicy z wodami morskimi), skarp i nag?ad, w?gorz (od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca).

Ca?kowitemu zakazowi po?owu podlegaj?: aloza, babki (czarnoplamka, czarna, szczup?a, ma?a i piaskowa), ciosa (z wyj?tkiem wyst?puj?cej w Zalewie Wi?lanym), dennik, g?owacz pr?gop?etwy, g?owacz bia?op?etwy, iglicznia, jesiotr zachodni, kie?b bia?op?etwy, kie?b Kesslera, koza, koza z?otawa, kur rogacz, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, r?anka, s?onecznica, strzebla b?otna, strzebla potokowa, ?liz.


YouTube

W?dkarstwo na YouTube
statystyka