Jez. Skanda

Skanda – jezioro  w Polsce  położone w woj. warmińsko-mazurskim, na południowo-wschodnich obrzeżach Olsztyna  na terenie osiedla Mazurskiego, na północ od drogi krajowej Olsztyn–Szczytno, w dorzeczu Łyny-Pregoły. Nad Skandą znajdują się dwie duże plaże (piaszczysta i trawiasta) oraz kilkadziesiąt małych.

Na jeziorze znajduje się półwysep, w czasie roztopów zamieniający się w wyspę, o powierzchni ok. 13 arów, oraz mała wysepka. Konfiguracja brzegu jest urozmaicona, przeważają brzegi wysokie (południowa i zachodnia strona jeziora). Od strony wschodniej i północno-wschodniej brzegi jeziora są płaskie lub łagodnie wzniesione. Skandę otaczają wzgórza morenowe porośnięte lasem. Jezioro otoczone jest w części zachodniej borem mieszanym świeżym, a w pozostałej zadrzewieniami łęgowymi i fragmentem olsu jesionowego, za którymi znajdują się tereny użytkowane rolniczo.

Zlewnia Skandy ma charakter rolniczo-leśny. Powierzchnia zlewni całkowitej wynosi 154,5 ha, a zlewni bezpośredniej 71,8 ha.


Właściciel jeziora: GR Olsztyn

Mapa batymetryczna jeziora Skanda
 

YouTube

Wędkarstwo na YouTube

Reklama

  • największe yellowpages w Polsce. Łatwe poszukiwanie.
  • perkun.pl
    statystyka