Jez. Redykajny

Redykajny – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, położone w północnej części Olsztyna  na terenie osiedla Gutkowo w sąsiedztwie osiedla Redykajny, leżące na terenie Pojezierza Olsztyńskiego.
Według klasyfikacji rybackiej zbiornik należy do typu sielawowego.
Właściciel jeziora: PZW Olsztyn

Mapa batymetryczna jeziora Redykajny

YouTube

W?dkarstwo na YouTube
statystyka