Jez. Trackie

Jezioro Trackie - jezioro w woj. warmi?sko-mazurskim, po?o?one we wschodniej cz??ci Olsztyna, na terenie osiedla Zielona     Grka, le??ce na terenie Pojezierza Olszty?skiego.
Powierzchnia zwierciad?a wody wed?ug r?nych ?rde? wynosi od 51 ha[potrzebne ?rd?o] do 52,8 ha.
Jezioro Trackie ze wzgl?du na swoj? wielko?? i ma?? g??boko?? jest najszybciej zamarzaj?cym jeziorem w okolicach Olsztyna, dlatego jest niezwykle popularne w ?rodowisku ?eglarzy lodowych bojerowcw.


Mapa batymetryczna jeziora Trackie

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • Witamy w drukarni Bemowo. u nas znajdziesz wszystko.
  • taniadrukarnia.waw.pl
    statystyka