Jez. Trackie

Jezioro Trackie - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, położone we wschodniej części Olsztyna, na terenie osiedla Zielona     Górka, leżące na terenie Pojezierza Olsztyńskiego.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 51 ha[potrzebne źródło] do 52,8 ha.
Jezioro Trackie ze względu na swoją wielkość i małą głębokość jest najszybciej zamarzającym jeziorem w okolicach Olsztyna, dlatego jest niezwykle popularne w środowisku żeglarzy lodowych – bojerowców.


Mapa batymetryczna jeziora Trackie

YouTube

Wędkarstwo na YouTube
statystyka