Jez. Klebarskie

Jezioro Klebarskie (w XIV w. zwane Amelung) po?o?one w wojewdztwie warmi?sko-mazurskim, ko?o wsi Klebark Wielki.
Powierzchnia jeziora 262 ha[potrzebne ?rd?o], maksymalna g??boko?? 10 m.
Sk?ada si? z dwch akwenw, zachodniego i wschodniego. Akweny ??cz? si? ze sob? d?ugim i w?skim, wyp?yconym i zaro?ni?tym kana?em.


Na jeziorze znajduj? si? trzy wyspy o ??cznej powierzchni 1,4 ha. Do zbiornika dop?ywa strumyk z Jeziora Linowskiego k. Klewek. Z p?nocno-wschodniej cz??ci jeziora uchodzi Kana? Klebarski, biegn?cy do rzeki Kiermas.
Brzegi zbiornika s? p?askie z ?agodnymi wzniesieniami, otoczone ??kami i polami uprawnymi. Jedynie brzeg p?nocno-zachodni jest wysoki i miejscami stromy.Przy tym brzegu, a tak?e przy najwi?kszej z trzech wysp, ktra ma powierzchni? oko?o jednego hektara, dno jest twarde, ?wirowate. W tych rejonach zwykle przebywaj? sandacze.
Latem i jesieni? w Klebarskim krluj? sandacze, ktrym w ma?o przezroczystej wodzie ?yje si? bardzo dobrze. Obfito?? pokarmu zapewniaj? im du?e ilo?ci drobnych kr?pi, p?otek, leszczykw, uklei, jazgarzy i okoni.
Zim? w?dkarsk? atrakcj? s? tu leszcze.W?a?ciciel jeziora: GR Olsztyn

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • Na stronie Kalwariameble.eu mamy przedstawione przykładowe wymiary stołów, oraz zdjęcia obrotowe krzeseł, zapraszamy!
  • kalwariameble.eu
    statystyka