Jez. Luterskie

Jezioro Luterskie - jezioro w woj. warmi?sko-mazurskim, w powiecie olszty?skim, w gminie Kolno, le??ce na terenie Pojezierza Olszty?skiego.
Jest jeziorem typu sielawowego. Morenowe jezioro rozci?gaj?ce si? z p?nocnego wschodu na po?udniowy zachd, o urozmaiconej linii brzegowej, z du?ymi p?kolistymi zatokami na p?nocy i p?nocnym zachodzie oraz wysp? w tej partii akwenu.


  Jezioro Luterskie ??czy si? rowami z jeziorami Bierdawami i Kikitami, a z jego po?udniowo-zachodniego ko?ca wyp?ywa rzeka Symsarna do jeziora ?awki. Wysokie i do?? strome brzegi s? od strony po?udniowej poro?ni?te lasem, na pozosta?ych partiach dominuj? pola uprawne i ??ki. Przy p?nocno-wschodniej zatoce le?y wie? Lutry, a przy po?udniowej cz??ci wschodniego brzegu Kikity.
Mo?na z?owi? wyj?tkowe okazy szczupaka, wyst?puje w?gorz, lin, leszcz, p?o?, oko?. Jezioro nie jest od?awiane gospodarczo.

Jezioro jest obecnie dzier?awione przez GR OlsztynMapa batymetryczna jeziora Luterskie

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

montaż klimatyzacji wałcz

montaż instalacje sprzedaż nowoczesnych klimatyzacji piła tanio montowanie cena firma najlepsze najtańsze klimatyzacje wałcz

statystyka