Jez. Sasek ma?y

Sasek Ma?y - jezioro w Polsce, w wojewdztwie warmi?sko-mazurskim w powiecie szczycie?skim, w gminie Jedwabno, na po?udniowy wschd od Jedwabna.Powierzchnia: 319,1 ha
Maksymalna g??boko??: 3,7 m
?rednia g??boko??: 1,6 m
Typ: leszczowy

Brzegi jeziora p?askie, tylko p?nocny nieco wy?szy, a w cz??ci ?rodkowej nawet stromy. Na brzegu zachodnim i wschodnim ci?gn? si? podmok?e ??ki, pola i k?py le?ne, na p?nocnym lasy i ??ki. Przy wschodnim wybrze?u le?y wie? Sasek Wielki, na po?udniowym Sasek Ma?y. Istniej? dwie wyspy na po?udniowym zachodzie o powierzchni oko?o 2 ha. W niedalekiej odleg?o?ci na po?udniowym zachodzie znajduje si? rezerwat przyrody Galwica. Jezioro le?y na obszarze Natura 2000.

Dojazd drog? krajow? nr 58 w stron? Warszawy, nast?pnie ok. 3,5 km. od granicy miasta, zgodnie z drogowskazem w prawo w utwardzon? drog?.
 
W?a?ciciel PZWMapa batymetryczna jeziora Sasek ma?y

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

odwołanie od decyzji zus w sprawie renty

lut jeżeli organ rentowy odmówi prawa do emerytury lub renty można się z nim odwołanie od decyzji zus mimo że jest składane za

prawolingo.pl
lokalizacja telefonu komórkowego

lokalizacje GPS itp. Program lokalizujący telefony komórkowe.

locked.pl
statystyka