Jez. Tejstymy

Jezioro o powierzchni 200 ha.  Dno bardzo zr?nicowane z licznymi g??boczkami. Dobra dost?pno?? brzegw. Na jeziorze znajduje si? pi?kna zalesiona wyspa o powierzchni 1,2 ha. Ze z?owieniem okonia nie ma ?adnego problemu. Ryby szczupak, w?gorz, sielawa, lin, p?o? i leszcz.  

Zdarzaj? si? wyj?tkowe okazy tego drapie?nika. Jedno z najczy?ciejszych jezior o niezwyk?ej przejrzysto?ci wody. Obowi?zuje strefa ciszy, a wi?c p?ywa? mo?na przy pomocy mi??ni lub silnika elektrycznego. Mo?na wygodnie zwodowa? w wielu miejscach np. za Biesowem na zakr?cie skr?camy w lewo i dojedziemy si? na pla?? gminn? z pomostem p?ywaj?cym i twardym dnem. Gospodarczo od?awiana jest tylko sielawa oraz niewielkie ilo?ci tarlakw lina w celu pozyskania materia?u zarybieniowego.

W?a?ciciel GR Olsztyn

Mapa batymetryczna jeziora Tejstymy

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • Wypocznij w jednym z najlepszych hoteli w Legnicy. Tanie noclegi w Legnicy.
  • hotelnowodworski.pl
    statystyka