Jez. Narty (Świętajno)

jez. ŚwiętajnoJezioro Narty, znane także jako Świętajno, leży w gminie Jedwab­no. Brzeg od strony południowej jest urozmaicony z wyraźnymi cyplami i zatoczkami. Jest to jezioro sielawowe, o bardzo zróżnicowanym dnie, z licznymi głęboczkami oraz kilkoma bardzo lubia­nymi przez wędkarzy podwodnymi górkami, na których żywczarze łowią piękne szczupaki toniowe oraz okonie.

W północno-wschodniej części jest bardzo stromy uskok dna. To stanowisko, na którym łowi się spod lodu przepiękne sieje. Wędrówka brzegiem jeziora (linia brzegowa liczy 6,5 km) wymaga pokona­nia około 8 km drogami i dróżkami, głównie przez lasy mieszane. Na północnym brzegu trzeba ominąć nieprzyjemne mokradła.

Według operatów, gatunkami przewa­żającymi są sieja i sielawa, szczupak, okoń. leszcz, płoć i lin, sporo jest krąpia. Sporadycznie łowi się węgorza oraz karpia, który przedostaje się na Narty przesmykiem od Jeziora Brajnickiego. Leszcze łowi się głównie na szero­kich blatach w północno-zachodniej części jeziora, oraz w okolicach naj­większej podwodnej górki, niemal na środku akwenu. Najdorodniejsze pło­cie występują na granicy wąskiego pa­sa trzcin przy północno-zachodnim brzegu, a także w pobliżu półwyspów przy wsi Narty.
Wzdłuż brzegów jeziora nie ma zbyt wiele roślinności wynurzonej, pas trzcin jest niemal wszędzie wąski, wyjątkiem są pasma sitowia i trzciny po­spolitej na południowym brzegu. W strefie litoralu występują gęste za­rośla, głównie moczarki i ramienice.
Jezioro Narty zadowoli łowców drapieżników (łowiących głównie na j żywca) oraz ambitnych spinningistów polujących przede wszystkim na oko­nie. Łowcy białej ryby mogą nastawić się na leszcza dużą płoć, choć ich zlokalizowanie i zanęcenie nie jest proste. Przy wsi Narty warto zapolować na liny, które dorastają tu do pięknych rozmiarów.

Jezioro Narty

Powierzchnia
- 213,2 ha; średnia głębokość - ok. 12 rn; maksymalna głębokość -29,5 m; długość - 2,2 km; szerokość -1,2 km.

Nad jeziorem jest kilka dużych ośrod­ków wczasowych, w których niemal przez cały sezon można się zatrzymać i wypoży­czyć łódź, jest też kilka gospodarstw agrotu­rystycznych. Dojazd drogą Nidzica-Jedwabno-Szczytno.

Gospodarzem   wód   jest  Zakład   Rybacki Szczytno PZW.

YouTube

Wędkarstwo na YouTube

Reklama

  • wczoraj tj marca rada ministrów przyjęła projekt tzw małej nowelizacji prawa farmaceutycznego co w związku z tym ulegnie zmianie zsmopl
  • statystyka