Jez. Brajnickie

jezioro BrajnickieJezioro Brajnickie le?y niedaleko Nart - jest z nimi nawet po??czone w?skim kana?em. Ma jednak zupe?nie inny charakter i kszta?t. To akwen bardzo p?ytki.
Jezioro jest uznane za obszar hodowlany. Przed laty wpuszczono tutaj karpie, przez jaki? czas nawet obowi?zywa? zakaz ?owienia na w?dk?.


Linia brzegowa jest ma?o rozwini?ta, brzegi pagrkowate, niekiedy strome. Po wschodniej stronie akwenu rozci?ga si? las, po zachodniej pola i podmok?e ??ki oraz wie? Brajniki. Jezioro jest znacznie zaro?ni?te ro?linno?ci? litoraln? - moczark?, rogatkiem imienic?. Pasy trzcin i sitowia s? do?? w?skie, od strony pl i ??k do jeziora prowadz? bezpo?rednie zej?cia.

Dominuje tutaj leszcz, kr?p, p?o?, lin, wzdr?ga, w?gorz, szczupak oraz wprowadzone sztucznie karp i amur. Bia?a ryba bierze niemal wsz?dzie, wystarczy zan?ci?, by ?owi? p?ocie i leszcze. W pobli?u trzcin mo?na spodziewa? si? karpi, a wzd?u? stoku, na g??boko?ci 4-5 m ?atwo przywabi? leszcze i ?redniej wielko?ci karpie. Dla bardziej cierpliwych i wyspecjalizowanych w?dkarzy jest to interesuj?ce ?owisko karpiowo-amurowe.

Dla mniej ambitnych to ?atwe ?owisko p?ociowe. Ta ryba jest dos?ownie wsz?dzie.
Mo?na  ?owi?  z  pomostw  oraz w trzcinowych  wyrwach najlepiej na drgaj?c? szczytwk?, aby podawa? zestawy dalej od brzegu i na le??ce g??biej p?aszczyzny dna.
W pobli?u trzcin, k?p rogatka i moczarki bior? szczupaki - zarwno na ?ywca, jak i na spinning. Tam, gdzie dno jest wolne od ro?lin, szczeglnie na obszarach g??bokich na 5 m, mo?na si? spodziewa? okoni, ktrych jest sporo, ale nie s? zbyt du?e.

Jezioro Brajnickie


Powierzchnia
- 186,3 ha; ?rednia g??boko?? - 2,7 m; maksymalna g??boko?? - 7,2 m; d?ugo?? - 3,5 km; szeroko?? - 1 km; linia brzegowa - 8,7 km.

Dojazd nad jezioro: drog? Nidzica-Szczytno; droga taka sama jak nad Narty.

Gospodarzem jeziora jest Zak?ad  Rybacki w Szwaderkach.


Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • Woziliśmy kiedyś,wozimy dziś.Zajmujemy się wynajmem autobusów.Skorzystaj z naszej ofe
  • transport.mazurkas.com.pl
    statystyka