Jez. Brajnickie

jezioro BrajnickieJezioro Brajnickie leży niedaleko Nart - jest z nimi nawet połączone wąskim kanałem. Ma jednak zupełnie inny charakter i kształt. To akwen bardzo płytki.
Jezioro jest uznane za obszar hodowlany. Przed laty wpuszczono tutaj karpie, przez jakiś czas nawet obowiązywał zakaz łowienia na wędkę.


Linia brzegowa jest mało rozwinięta, brzegi pagórkowate, niekiedy strome. Po wschodniej stronie akwenu rozciąga się las, po zachodniej pola i podmokłe łąki oraz wieś Brajniki. Jezioro jest znacznie zarośnięte roślinnością litoralną - moczarką, rogatkiem imienicą. Pasy trzcin i sitowia są dość wąskie, od strony pól i łąk do jeziora prowadzą bezpośrednie zejścia.

Dominuje tu­taj leszcz, krąp, płoć, lin, wzdręga, węgorz, szczupak oraz wprowadzo­ne sztucznie karp i amur. Biała ryba bierze niemal wszędzie, wystarczy zanęcić, by łowić płocie i leszcze. W pobliżu trzcin można spodzie­wać się karpi, a wzdłuż stoku, na głębokości 4-5 m łatwo przywabić lesz­cze i średniej wielkości karpie. Dla bardziej cierpliwych i wyspecjalizo­wanych wędkarzy jest to interesu­jące łowisko karpiowo-amurowe.

Dla mniej ambitnych to łatwe łowisko płociowe. Ta ryba jest dosłownie wszędzie.
Można  łowić  z  pomostów  oraz w trzcinowych  wyrwach najlepiej na drgającą szczytówkę, aby podawać zestawy dalej od brzegu i na leżą­ce głębiej płaszczyzny dna.
W pobliżu trzcin, kęp rogatka i moczarki biorą szczupaki - zarówno na żyw­ca, jak i na spinning. Tam, gdzie dno jest wolne od roślin, szczególnie na ob­szarach głębokich na 5 m, można się spodziewać okoni, których jest sporo, ale nie są zbyt duże.

Jezioro Brajnickie


Powierzchnia
- 186,3 ha; średnia głębokość - 2,7 m; maksymalna głębokość - 7,2 m; długość - 3,5 km; szerokość - 1 km; linia brzegowa - 8,7 km.

Dojazd nad jezioro: drogą Nidzica-Szczyt­no; droga taka sama jak nad Narty.

Gospodarzem jeziora jest Zakład  Rybacki w Szwaderkach.


YouTube

Wędkarstwo na YouTube

Reklama

  • fragment kursu w celu administracji serwerem bazy danych postgresql oprócz omówionej wcześniej konsoli działającej trybie tekstowym istnieje
  • statystyka