KLASYCZNA METODA SP?AWIKOWA

Cech? wyr?niaj?c? tej metody jest to, ?e obci??enie nie przewy?sza wyporno?ci sp?awika, a ?owi si? w zasi?gu w?dki. W wodach stoj?cych nazywa sie j? lekk? gruntwk?. W bie??cych-przep?ywank?.

SPRZ?T

W?dzisko - powinno by? mo?liwie sztywne, najcz??ciej akcji A. Wa?ne aby by?o lekkie. D?ugo?? nale?y dostosowa? do d?ugo?ci ?owienia.

?y?ka - z powodzeniem wystarcza ?y?ka 0,15, a nawet 0,12. W praktyce zawodniczej u?ywa si? cz?stokro? jeszcze cie?szej.

Przypon- jak zawsze jest cie?szy od ?y?ki g?wnej: o 0.02 do 0.05

Sp?awik- dobiera si? do warunkw ?owienia, wielko?? natomiast do obci??enia.

Obci??enie- ma u?atwi? zarzucanie w?dki, ale ude?a? w wod? mo?liwie cicho.Dostarczy? szybko przyn?te w odpowiednie miejsce ?owiska-ale nie t?umi? sygna?w brania.

Haczyk- dobiera si? jak zawsze, przede wszystkim do przyn?ty. Najcz??ciej nr. od 10 - 12 przy d?d?ownicach lub grochu, przez 14 - 16 przy bia?ych robakach, po 18 - 20 (a nawet 22 ) przy ochotce.

METODA SPINNINGOWA

Spinning ci??ki - przyn?ta 30 do 70 g, w?dzisko 2,4 do 3 m o akcji ?redniej lub mi?kkiej.Ko?owrotek solidnej konstrukcji.Spinning ?redni - przyn?ta 10 do 30 g, w?dzisko 2,2 do 2,7 m(z ?odzi nawet 1,8 m) , o akcji sztywnej lub ?redniej , ko?owrotek ?redniej wielko?ci.

Spinning lekki - przyn?ta 3 do 10 g, w?dzisko 1,8 m (czasem nawet 1,6) do 2,4 m, o akcji ?redniej, ko?owrotek ma?y o du?ym prze?o?eniu (co najmniej 1:5).

Spinning ultralekki - przyn?ta 0,5 do 3 g, w?dzisko 1,5 do 2,3 m, o akcji parabolicznej, ko?owrotek ma?y, lekki o szpuli mo?liwie szerokiej.

Przyn?ty spinningowe

- b?yski wahad?owe

- b?ystki obrotowe

- dewony

- woblery

- twistery

- rippery

- kopyta

?owienie podlodowe

Mazury zim? s? jednym z najzimniejszych regionw w Polsce, dlatego te? ld na jeziorach pojawia si? w pierwszej po?owie grudnia i utrzymuje czasem nawet do ko?ca kwietnia. Stwarza to doskona?e warunki do uprawiania w?dkarstwa podlodowego i nie tylko.

Dla wielu w?dkarzy zimowa wyprawa i podlodowe ?owienie ma najwi?kszy urok i z niecierpliwo?ci? czekaj? oni na moment, kiedy jeziora skuje ld. Inni ju? na sam? my?l o siedzeniu na 20-stopniowym mrozie dostaj? drgawek, pukaj? si? w g?ow? i nic nie jest w stanie wygna? ich zim? na ld.
Jednak ci, ktrzy mimo wszystko zdecyduj? si? na 'moczenie kija' w przer?bli, odt?d pozostaj? ju? wierni zimowym wyprawom na skute lodem przestrzenie.
UBIR W?DKARZA PODLODOWEGO
W w?dkarstwie lodowym najwa?niejsz? rzecz? oprcz dobrej przyn?ty jest ubir. Na du?ym, zamarzni?tym jeziorze cz?sto panuj? prawie arktyczne warunki. Kilkunasto czy kilkudziesi?ciostopniowy mrz w po??czeniu z wiatrem powoduje odmro?enia w bardzo krtkim czasie. Aby w?dkarstwo podlodowe by?o przyjemno?ci? - nale?y odpowiednio wcze?niej przygotowa? si? do wyprawy.
Na ld najlepiej ubiera? si? 'w cebulk?', czyli na?o?y? kilka warstw ubrania. Gdy nam b?dzie zbyt ciep?o - mo?emy co? zdj?? i ubra? ponownie, gdy zmarzniemy.

W zimowej w?dkarskiej garderobie powinny znale?? si?:

Bielizna:
ciep?y podkoszulek z d?ugimi r?kawami,
kalesony (powa?nie - to nie ?art),
ciep?e we?niane skarpety i/lub w zale?no?ci od pogody kilka par skarpet frotte najlepiej z ma?? (do 20%), domieszk? w?kien syntetycznych lub skarpety z polaru.
Ocieplacze lub spodnie z goretex'u z kilkoma praktycznymi kieszeniami.
Flanelowa koszula (o numer wi?ksza), ciep?y kosmaty sweter lub gruba bluza z polaru,
Nieprzemakalna kurtka - koniecznie z kapturem (zapewni dodatkow? ochron? przed lodowatym wiatrem) rwnie? z kilkoma praktycznymi kieszeniami.
Porz?dne r?kawice, najlepiej umo?liwiaj?ce wysuni?cie palca wskazuj?cego i kciuka; dobrze jest zabra? na ?owisko dwie pary, a nawet trzy pary r?kawic - zamoczenie ich jest nieuniknione.
Ciep?a czapka z grubego polaru (dla zmarzlakw - kominiarka) lub futrzana uszatka. Podobno przez g?ow? ucieka jedna trzecia ciep?a traconego przez organizm cz?owieka. Czapka powinna umo?liwia? noszenie jej zarwno na czubku g?owy np. po rozgrzewaj?cym wykuciu przer?bli oraz naci?gni?t? na oczy podczas d?u?szego oczekiwania na branie.
Najwa?niejsz? rzecz? s? jednak buty - musz? by? ciep?e i wodoodporne, najlepiej z grub? filcow? wk?adk? izoluj?c? od lodu. 'Starzy wyjadacze' mazurskich lodw u?ywaj? tzw. gumofilcw z flanelowymi onucami, ktrych pono? nie zast?pi? ?adne skarpety. Je?eli buty s? nie_do?? wodoodporne - mo?na w czasie odwil?y za?o?y? kilka warstw skarpet frotte lub z polaru na przemian z foliowymi woreczkami.
Ubranie powinno by? obszerne, nigdy przyciasne, pozwala? na swobod? ruchu. Doskonale sprawdza si? nowoczesna odzie? - ciep?a, lekka, oddychaj?ca bli?ej cia?a, deszczo i wiatroodporna z zewn?trz.
Nie wolno zapomnie? o wygodnym i izoluj?cym od lodu siedzisku - najlepiej lekkim sk?adanym i wygodnym w przenoszeniu oraz stalowym termosie na herbat? z rumem (niewielk? ilo?ci? oczywi?cie). Szklany na lodzie mo?e si? pot?uc. Mo?na te? zaopatrzy? si? w katalityczny, kieszonkowy ogrzewacz na benzyn? - dost?pny w niektrych sklepach w?dkarskich i my?liwskich.

Przyn?ty podlodowe

Oblanki

Tradycyjna, stosowana jeszcze za carw, przyn?ta do po?oww w pionie. Jest to cynowa lub o?owiana rybka z wtopionym "w pyszczek" pojedynczym, podwjnym lub potrjnym hakiem. Mimo ?e ?owi si? na oblanki od z gr? stu lat, s? skuteczne do dzisiaj, szczeglnie w dni intensywnego ?erowania okoni a tak?e siei. Niestety, wtopione na sztywno haki powoduj? mas? pustych zaci?? i cz?sto kalecz? ryby. W wodzie - po szybkim opuszczeniu szczytwki - poruszaj? si? niezbyt atrakcyjnie, lekko dr??c i wahaj?c si? na boki.
 

Pilkery

Wi?kszo?? z nich uzbrojona jest kotwiczk? na k?ku ??cznikowym lub agrafce, co znakomicie zwi?ksza ich ?owno?? w stosunku do oblanek. Mniej jest pustych zaci??.
Pobicia nast?puj? - oprcz momentu zatrzymania i poderwania pilkera - tak?e w punkcie najwy?szego uniesienia przyn?ty, tu? po zatrzymaniu i w chwil? po opuszczeniu szczytwki. Z rzadka atakowane s? "w drodze" - przede wszystkim sp?aszczone i wygi?te modele, ktre penetruj? okolice przer?bla (id? po skosie na bok).


Mormyszki

Mormyszka wymaga delikatnego sprz?tu, mormyszka jest tym skuteczniejsza, im mniejsza.

Ostatnio Na Forum:Couldn't connect to the forum database.

YouTube

W?dkarstwo na YouTube

Reklama

  • System składania i blokowania zapewnia łatwe przechowywanie stołu zobacz
  • cornilleau.com.pl
    statystyka