Wykaz wód GR Olsztyn

Wykaz akwenów użytkowanych przez GR Olsztyn


Jezioro Bęskie   

Województwo:
warmińsko- mazurskie
Powiat:
olsztyński
Gmina:
Kolno
Najbliższe miejscowości:
Bęsia
 
Jezioro Bęskie
ma powierzchnię 55,1 ha i maksymalną głębokość 8 m. Ze względu na klasyfikację rybacką jezioro należy do jezior linowo-szczupakowych. W jeziorze obok linów i szczupaków występują też leszcze, okonie i płotki. Dno prawie całkowicie zarośnięte (wywłócznik, rogatek, grzybień biały, grążel żółty).  Nad jeziorem znajduje się ośrodek wypocznkowy, dawny ośrodek szkoleniowy RRZD Bęsia.  

Jezioro Bierdawy   
Województwo:
warmińsko- mazurskie
Powiat:
olsztyński
Gmina:
Kolno
Najbliższe miejscowości:
Wągsty, Lutry  

Jezioro linowo- szczupakowe o powierzchni 35 ha, porośnięte bujnie roślinnością (trzcina, sitowie, pałka wodna). Zbiornik długi na niecały 1 km i szeroki prawie na 0,5 km. Dojechać można szosą z Biskupca do Bisztynka, skręcając w Lutrach w lewo i dalej kierując się do Pierwąg.  

Jezioro Blanki 
 
województwo:
warmińsko-mazurskie
powiat:
lidzbarski
gmina: Lidzbark Warmiński
najbliższa miejscowość: Blanki, Potryty, Suryty  

Jezioro sandaczowe o powierzchni 450 ha. Po zaprzestaniu odłowów gospodarczych i dużym letnim zarybianiu pojawił się dość licznie sandacz oraz okoń.  Zbiornik długi na ponad 7 km i szeroki prawie na 1,5 km. Mała wyspa w pn-zach części jeziora o powierzchni poniżej 0,5 ha i mocno zarośnięta roślinnością przybrzeżną. W południowo-wschodnim końcu jeziora wpływa, a w północnej części jeziora wypływa rzeka Symsarna stanowiąca połączenie z jeziorem Symsar i będąca największym odpływem jeziora. Ponadto istnieją jeszcze niewielkie 4 odpływy i 9 dopływów. Dojechać można jadąc z Dobrego Miasta, kierując się do Jezioran, a następnie do Radostowa, gdzie skręcamy w polną drogę prowadzącą do Suryt. Przed Surytami po prawej stronie drogi widać Jez. Blanki.  

Jezioro Bogdany   
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Barczewo
najbliższe miejscowości:
Bogdany  

Zbiornik o powierzchni  21,5 ha, przez który przepływa kanał Kiermas tworząc połączenie z leżącym wyżej jeziorem Silickim (przez kanał Wiktorii) i leżącym niżej jeziorem Umląg. Jezioro płaskie, silnie zarośnięte roślinnością przybrzeżną. Otoczone głównie polami, łąkami oraz w niewielkim stopniu lasem. Na zachodnim brzegu znajdują się trzy stawy oddzielone od jeziora niewielką groblą - bardzo malownicze miejsce. Można dojechać samochodem prawie do samego jeziora.  

Jezioro Dadaj 
 
województwo:
warmińsko-mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowośi: Wilimy,  Droszewo,  Najdymowo,  Rukławki,  Kojtryny, Ramsowo

Jezioro o powierzchni 880 ha. Dojechać można z wielu kierunków. 15 wysp i wysepek, z których największa - Ostrów liczy 10 ha powierzchni. Od południa wcina się duży półwysep z dwoma cyplami (na jednym z nich grodzisko staropruskie). Dopływy: struga z jeziora Tejstymy oraz rzeka Dymer z jeziora Kraksy i jeziora Rzeckiego. Dno piaszczysto - żwirowe, w zatokach muliste. Nierównomierna budowa dna, w części północnej - basen główny wraz z zatoką, w części południowej - rynna. Licznie występują tu: szczupak, okoń, sandacz, leszcz, płoć i sielawa. Urozmaicona linia brzegowa, zróżnicowana wysokość brzegów. Od zachodu brzegi zalesione. Duże, piękne i malownicze jezioro, a dzięki licznym ośrodkom istnieje możliwość zakwaterowania, wypożyczenia łodzi itp. Jest jeziorem zasobnym w różne gatunki ryb, ale trzeba poznać ten zbiornik by złowić duże okazy. Za to nie ma najmniejszego problemu aby nawet ci mało doświadczeni i mniej wymagający wędkarze złowili coś mniej okazałego na patelnię.

Jezioro Dejguny i Dejgunek  
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
giżycki
gmina:
Giżycko
najbliższe miejscowości:
Bogacko, Grzybowo, Kronowo  

Niezwykle czyste jezioro Dejguny ma powierzchnię 765,3 ha, a jezioro Dejgunek 43 ha. Jezioro Dejguny zaliczane jest do zbiorników sielawowych. Maksymalna jego głębokość wynosi 45 m, natomiast średnia 12 m. Maksymalna głębokość jeziora Dejgunek wynosi 16 m, analogicznie średnia 5 m. Zbiorniki o rozwiniętej linii brzegowej, z jedną zadrzewioną wyspą o powierzchni 3,80 ha. Rzeźba dna urozmaicona z wieloma głęboczkami. Obrzeża zróżnicowane – w części południowej przeważnie płaskie, a w północnej wysokie, miejscami strome. Jeziora otaczają pola i łąki, w części porastają niewielkie kompleksy leśne. Na tych zbiornikach wodnych obowiązuje strefa ciszy można pływać przy użyciu wioseł lub silnika elektrycznego. Można zakwaterować się w Kronowie, Bogacku i Grzybowie. Szczerze polecamy te jeziora dla wędkarzy pragnących złowić wyjątkowego szczupaka. Każdego sezonu padają rekordowe okazy tego drapieżnika. Jednak łowione są one przeważnie na dużych głębokościach w strefie występowania sielawy. Jeden ze złowionych szczupaków latem 2007 roku miał w żołądku 1,5 kg sielawy tj. 22 sztuki. Gospodarczo odławiana jest tylko sielawa oraz niewielkie ilości szczupaka w celu pozyskania materiału zarybieniowego.  

Jezioro Grajewko 
 
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
giżycki
gmina: Giżycko
najbliższe miejscowości:
Grajwo  

Jezioro o powierzchni 42,7 ha przylega do wschodniego brzegu jeziora Niegocin, łącząc się z nim krótkim ciekiem. To mały i dość płytki zbiornik zasilany przez wody Jeziora Kąpskiego. Uchodzą do niego dwa rowy oraz ciek odwadniający stawy rybackie. Odpływ wód odbywa się w kierunku jeziora Niegocin.  

Jezioro Klebarskie  
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Purda
najbliższe miejscowości:
Klebark Wielki, Klewki  

Jezioro o powierzchni 261,9 ha. Składa się z dwóch akwenów, zachodniego i wschodniego. Akweny łączą się ze sobą długim i wąskim, wypłyconym i zarośniętym kanałem. Na jeziorze znajdują się trzy wyspy o łącznej powierzchni 1,4 ha. Do zbiornika dopływa strumyk z Jeziora Linowskiego k/Klewek. Z północno-wschodniej części jeziora uchodzi Kanał Klebarski, biegnący do rzeki Kiermas. Brzegi zbiornika są płaskie z łagodnymi wzniesieniami, otoczone łąkami i polami uprawnymi. Jedynie brzeg północno-zachodni jest wysoki i miejscami stromy. Jezioro Klebarskie połączone jest z Jeziorem Silickim. Dojechac można skręcając w Klewkach na Klebark Wielki. Klebarskie widac już z drogi Szczytno- Olsztyn przed Klewkami.  

Jezioro Kraksy Duże    
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości:
Biskupiec  

Jezioro o powierzchni 45 ha. Dobrze dostępne od południowej strony. Jezioro szczupakowo - linowe. Dojechać można szosą z Olsztyna do Biskupca - główną drogą. Po przejechaniu Marcinkowa, przejeżdżamy przez rzekę Dymer i już możemy wypatrywać po lewej stronie szosy południowe brzegi jeziora. Na północnym brzegu znajduje się naturalny półwysep. Z biegiem czasu usypano groblę łączącą ten półwysep z przeciwległym brzegiem ... no i tak powstało jez. Kraksy Małe. W północnej części wypływa rz. Dymer, a na zachodzie uchodzi do jeziora Dadaj. Ponadto istnieją jeszcze cztery niewielkie dopływy - na północy, zachodzie i południu. Zbiornik jest długi na 1,6 km i szeroki na 0,4 km. Istnieje jedna wyspa o powierzchni 0,2 ha zlokalizowana przy brzegu w północno-zachodniej części zbiornka.  

Jezioro Kraksy Małe  

Jezioro o powierzchni 15 ha sąsiadujące przez groblę z jeziorem Kraksy Duże. Powstalo po usypaniu na jeziorze Kraksy grobli łączącej naturalny półwysep z przeciwległym brzegiem.

Jezioro Krzywe   
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
ełcki
gmina:
Stare Juchy
najbliższe miejscowości:
Nowe Krzywe, Stare Juchy, Zelki  

Jezioro o powierzchni 24 ha o wyjątkowy, wydłużonym kształcie i głębokości maksymalnej 9,7 m, a średniej 3,3 m. Dno piaszczysto-muliste, w płytkich partiach skąpo porośnięte roślinnością zanurzoną i nymfeidami. Dojazd dobry, od strony wsi Nowe Krzywe. Pozostałe brzegi trudno dostępne ze względu na szeroki pas roślinności szuwarowej.  

Jezioro Limajno   
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Dobre Miasto
najbliższe miejscowości:
Swobodna  

Jezioro o powierzchni 233 ha, maksymalna głębokość 40 m, a średniej 9 m. Jezioro bardzo czyste o widzialności latem 3,5 m. Dno urozmaicone piaszczyste z ubogą roślinnością. Linia brzegowa dobrze rozwinięta. Brzegi wysokie, strome, otoczone łąkami, w części zachodniej zalesione. Wąski pas oczeretów (sitowie, trzcina). Jezioro typu sielawowego. Liczny szczupak, okoń, leszcz, węgorz i wiele innych. Na wschodzie znajdują się dwie zatoki i półwysep, na płd.-wsch. zadrzewiony półwysep, a pośrodku jeziora - spora wyspa (około 3 ha powierzchni). Również na wschodzie, pod dwoma nasypami kolejowymi malownicze połączenie z jeziorem Stobojno (Stobagien), a dalej z Łyną. W sumie, do Limajna wpada około 20 niewielkich strumyków. Zbiornik jest długi na prawie 3 km i szeroki na ponad 1,5 km. Nad Jeziorem Limajno jest wypożyczalnia sprzętu pływającego, prywatny ośrodek wypoczynkowy z licznymi domkami, punkty gastronomiczne, pole namiotowe. Dojechać można praktycznie zawsze, niezależnie od pogody. Jadąc z Olsztyna do Dobrego Miasta, skręcamy w lewo do Cerkiewnika. Następnie po przejechaniu mostu na Łynie skręcamy w prawo do Swobodna. Następnie w lewo we wsi i już znajdujemy się nad jeziorem. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.  

Jezioro Linowskie   
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina
: Purda
najbliższe miejscowości:
Klewki, Linowo  

Jezioro o powierzchni 163,4 ha przyjmuje wody kilku dopływów, między innymi Kanału Szęsne, a odpływ wód odbywa się w kierunku północno-wschodnim do Jeziora Klebarskiego. Jezioro ma wydłużony kształt, linia brzegowa jest słabo rozwinięta, brzegi niskie i płaskie. Dno w większej części piaszczyste. Widac je z drogi nr 53 (Szczytno- Olsztyn) przejeżdżając przez Klewki.

Jezioro Luterskie   
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Kolno
najbliższe miejscowości:
Kikity, Lutry, Wągsty  

Jezioro o powierzchni 700 ha, głębokie na 21 m ze średnią głębokością 7 m. Dojechać można szosą z Dobrego Miasta, przez Jeziorany do Bisztynka. Jezioro możemy zobaczyć po lewej stronie szosy już w Kikitach i dalej, jadąc do Lutr będziemy mieli zbiornik cały czas po lewej. Jezioro typu sielawowego. Można złowić wyjątkowe okazy szczupaka, występuje węgorz, lin, leszcz, płoć, okoń. Jezioro nie jest odławiane gospodarczo. Z powodu bardzo zróżnicowanego dna oraz licznych głęboczków akwen ten jest praktycznie nie do odłowienia i jeżeli ktoś ma odpowiednie umiejętności może złowić np. okonia o wadze 1,5 kg. Widzialność latem 3,6 m, a więc bardzo czyste. Dno zróżnicowane piszczyste i żwirowe z licznymi głęboczkami, pagórkami, podwodne łąki z rdestnicy i ramienicy. Liczne ośrodki, pola biwakowe, pensjonaty. Jedna wyspa w południowo - zachodniej części zbiornika o powierzchni około 1 ha. Zbiornik jest długi na ponad 5 km i szeroki na około 3 km. Rozciąga się z zachodu na wschód. W południowo -zachodniej części dopływ, Bierdawy - w północnej części dopływ i z jeziorem Ławki - w części zachodniej dopływ. W sumie istnieje około 10 dopływów do j. Luterskiego. Uwaga na sztormy.  

Jezioro Ławki  
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Jeziorany
najbliższe miesjcowości:  Jeziorany, Olszewnik, Zardeniki  

Jezioro o powierzchni 104 ha i głębokości 9 m. Brzegi wysokie strome, porośnięte pasem trzcin. Na południu wyraźny półwysep dzielący jezioro na dwie zatoki - wschodnią i zachodnią. Twarde, piaszczysto - żwirowe, w zatokach łąki podwodne (moczarka, jaskier krążkolistny). Dno stosunkowo wyrównane - jeden głęboczek 9 m w zachodniej części zbiornika. Zbiornik długi na prawie 2 km i szeroki na niecałe 1,5 km. Rozciąga się z zachodu na wschód. Łączy się z jeziorem Luterskim strumieniem Ławka, który dopływa na wschodzie. Na zachodzie wypływa górny dopływ Symsarny - noszący nazwę Zymza. W sumie jest pięć dopływów i jeden odpływ.
  
Jezioro Mosąg   
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina:
Dywity
najbliższe miejscowości:
Brąswałd, Barkweda, Kajny  

Jezioro o powierzchni 53 ha i głębokości do 12 m. Otoczone praktycznie z każdej strony lasem. Dno muliste. Dostępnośc dośc trudna. Ciche i malownicze miejsce.  

Jezioro Orzołek 
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Dywity
najbliższe miejscowości: Barkweda, Brąswałd
 

Jezioro o powierzchni 9 ha. Cenione przez wędkarzy z powodu licznie występującego sandacza.

Jezioro Rzęśniki (Rząśniki, Rzeźniki, Rzeźnickie) 
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
Piski
gmina:
Orzysz
najbliższe miejscowości:
Rząśniki- Leśniczówka  

Jezioro o powierzchni 14,2 ha jest małym jeziorkiem otoczonym ze wszystkich stron lasem. Poprzez cieki łączy się z jeziorem Orzysz (na południu) oraz jeziorem Kęplaste (na północy). Jezioro powstałe w wyniku wyschnięcia wielkiego jeziora rynnowego, przecinającego morenę czołową na północ od Orzysza. Dojazd drogą Orzysz-Giżycko, przed przejazdem kolejowym skręcamy w prawo na Czarne, a następnie po przejechaniu około 2 km skręcamy w lewo. Tuż za wiaduktem w prawo i leśną drogą dojedziemy aż  do jeziora.      

Jezioro Skanda  
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztynski
gmina:
Purda
najbliższe miejscowości: Olsztyn  

Jezioro o powierzchni 51,1 ha. Na jeziorze znajduje się półwysep, w czasie roztopów zamieniający się w wyspę, o powierzchni ok. 13 arów, oraz mała wysepka. przeważają brzegi wysokie (południowa i zachodnia strona jeziora). Od strony wschodniej i północno-wschodniej brzegi jeziora są płaskie lub łagodnie wzniesione. Skandę otaczają wzgórza morenowe porośnięte lasem.  

Jezioro Stobojno (Stobagien)
 
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Dobre Miasto
najbliższe miejscowości:
Cerkiewnik, Swobodna  

Jezioro o powierzchni 13 ha, stosunkowo płytkie 4,5 m. Jezioro czyste, płukane przez wody z Limajna, które wpadają przez ten zbiornik do Łyny. Dno piaszczysto-muliste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną (rogatek, rdestnice, moczarka kanadyjska). Miejscami występują nymfeidy, głównie grążel żółty. Jezioro jest warte zachodu, ponieważ każdy wędkarz ma szansę pobić swój rekord życiowy w wielkości szczupaka. Najlepiej jest tu przyjeżdżać od września, ponieważ nie ma wczasowiczów, a szczupaków jest dużo. Pogoda na dużego szczupaka powinna być pochmurna, niskie ciśnienie, oraz powinna się utrzymywać przez kilka dni. Łódkę można wypożyczyć u Pana Szafrana.  

Jezioro Stoczek 
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
piski
gmina:
Orzysz
najbliższe miejscowości:
Danowo, Ublik  

Jezioro o powierzchni 17,3 ha , o  wysokich  i  stromych brzegach  otoczonych  lasami. Z  północnej  części połączone jezt z jeziorem  Ublik  Mały. Niedaleko  zachodniej  strony  brzegu  przebiega  szosa  Orzysz-Giżycko, z której trzeba skręcic na Danowo.  

Jezioro Stryjewskie
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Biskupiec
najbliższe miejscowości:
Stryjewo, Węgój  

Stosunkowo płytkie jezioro (6,2 m) o powierzchni 68 ha. Brzegi na północy wysokie, strome, na południu łagodne, porośnięte pasem oczeretów (trzcina, sitowie, strzałka). Jedna wyspa o pow. 0,5 ha, połączenie z jeziorem Węgój. Ryby takie jak na jeziorze Dadaj i dodatkowo w kilku zatokach piękne okazy lina.  

Jezioro Silickie   
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Purda
najbliższe miesjcowości: Silice, Klebark Wielki  

Jezioro o powierzchni ha i głębokości maksymalnej m, typu linowo- szczupakowego. W południowej części Jeziora Silickiego znajduje się przesmyk łączący je z Jeziorem Klebarskim. Z Jeziora Silickiego wypływa Kanał Kiermas.      

Jezioro Symsar (Kłębowo)  
województwo:
warmińsko-mazurskie
powiat:
lidzbarski
gmina: Kiwity
najbliższa miejscowość:
Czarny Kierz, Lidzbark Warmiński, Klutajny  

Jezioro szczupakowo – linowe o powierzchni 141 ha, objęte strefą ciszy. Okolica bardzo piękna i malownicza.  

Jezioro Tejstymy (Biesowo)   
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości:
Biesowo, Biesówek  

Jezioro o powierzchni 200 ha. Ryby – szczupak, węgorz, sielawa, lin, płoć i leszcz. Dno bardzo zróżnicowane z licznymi głęboczkami. Dobra dostępność brzegów. Na jeziorze znajduje się piękna zalesiona wyspa o powierzchni 1,2 ha. Ze złowieniem okonia nie ma żadnego problemu. Zdarzają się wyjątkowe okazy tego drapieżnika. Jedno z najczyściejszych jezior o niezwykłej przejrzystości wody. Obowiązuje strefa ciszy, a więc pływać można przy pomocy mięśni lub silnika elektrycznego. Można wygodnie zwodować w wielu miejscach np. za Biesowem na zakręcie skręcamy w lewo i dojedziemy się na plażę gminną z pomostem pływającym i twardym dnem. Gospodarczo odławiana jest tylko sielawa oraz niewielkie ilości tarlaków lina w celu pozyskania materiału zarybieniowego.  

Jezioro Węgój
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina:
Biskupiec
najbliższe miejscowości:
Węgój, Stryjewskie  

Jezioro o powierzchni 54 ha połączone jest z jeziorem Stryjewskim. Nad jeziorem leży wieś Węgój w 1/3 długości linii brzegowej. Pomimo bliskości wsi i drogi asfaltowej brzegi są czyste i zadbane.    

Jezioro Wadąg
województwo:
warmińsko- mazurskie
powiat:
olsztyński
gmina: Dywity
najbliższe miejscowości:
Barczewko, Myki, Słupy, Szypry  

Jezioro o powierzchni 497 ha i głębokości maksymalnej 36 m. Jedno z najpiękniejszych jezior Warmii i Mazur. Dno mocno zróżnicowane, twarde. Linia brzegowa rozwinięta, brzegi przeważnie strome zadrzewione, jest kilka piaszczystych plaż. Pod względem wędkarskim jezioro bardzo ciekawe. Licznie występują tam piękne okazy sandacza i szczupaka. Jest bardzo dużo leszcza, płoci i w ukrytych zatoczkach lina.    

Wykaz obwodów:


OBWÓD RYBACKI JEZIORA BĘSKIE W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 57 Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bęskie (Bęsia) wraz z wodami dopływu. Obwód znajduje się w gminie Kolno.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA DADAJ W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 31 Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Tejstymy (Biesowo), wraz z wodami dopływów i odpływu strugą Biesówka do jeziora Dadaj, b) jeziora Stryjewskie, wraz z wodami odpływu do jeziora Węgój, c) jeziora Węgój, wraz z wodami odpływu Strugą Czerwonka i jej dopływów do ujścia Strugi do jeziora Dadaj, d) rzeki Bredynka na odcinku od miejscowości Bredynki do cieku - Kanał Dymer (Dymarski), e) Kanału Dymerskiego do jeziora Kraksy Duże, f) jeziora Kraksy Duże, g) jeziora Kraksy Małe, wraz z wodami odpływu rzeką Dymer na odcinku do jeziora Dadaj, h) jeziora Dadaj, wraz z wodami odpływu rzeką Dadaj na odcinku do jazu piętrzącego młyna w Klimkowie. Obwód znajduje się w gminie Biskupiec.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA LIMAJNO W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 47 Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Limajno, b) jeziora Stobojno (Stobagien), wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora i odpływu z jeziora Stobojno do rzeki Łyna. Obwód znajduje się w gminie Dobre Miasto.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA LUTERSKIE W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 48 Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Symsarna na odcinku od źródeł do jazu piętrzącego w miejscowości Jeziorany, b) jeziora Bierdawy, c) jeziora Luterskie, d) jeziora Ławki, wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminach: Jeziorany i Kolno.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA WADĄG W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 41 Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Wadąg, b) rzeki Pisa na odcinku od przepustu pod drogą Barczewko - Łęgajny do ujścia do jeziora Wadąg, c) rzeki Wadąg ze starorzeczami na odcinku od wypływu z jeziora Wadąg do jazu piętrzącego elektrowni w miejscowości Wadąg, wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminie Barczewo.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA BLANKI W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 52 Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Symsarna na odcinku od jazu piętrzącego w Jezioranach do mostu na drodze Klutajny – Kłębowo, b) jeziora Blanki, c) jeziora Symsar, wraz z wodami dopływów ww. jezior. Obwód znajduje się w gminach: Lidzbark Warmiński i Jeziorany.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA DEJGUNY W ZLEWNI RZEKI PISA NR 6 Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Dejguny, b) jeziora Dejgunek, wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora i odpływu do jeziora Tajty na odcinku do osi podłużnej mostu na drodze Giżycko - Sterławki Małe. Obwód znajduje się w gminie Giżycko.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA KLEBARSKIE W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 17 Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Linowskie, wraz z wodami dopływu i kanału łączącego jezioro Linowskie z jeziorem Klebarskie, b) jeziora Klebarskie, wraz z wodami dopływów bez nazwy oraz systemu kanałów łączących jezioro Klebarskie z jeziorem Wadąg, c) jeziora Bogdany, d) jeziora Skanda, e) rzeki Kośna na odcinku od jazu piętrzącego w Pajtuńskim Młynie. Obwód znajduje się w gminach: Purda i Barczewo oraz w miejscowości Olsztyn.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA GRAJEWKO W ZLEWNI RZEKI PISA NR 9 Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Grajewko (Grajwo). Obwód znajduje się w gminie Giżycko.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA KRZYWE W ZLEWNI RZEKI EŁK NR 21 Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Krzywe (Krzywe Małe) wraz z wodami odpływu na odcinku do przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki. Obwód znajduje się w gminie Stare Juchy.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA MOSĄG W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 46 Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Mosąg, b) jeziora Orzołek, c) rzeki Łyna (nowe koryto) na odcinku od jazu piętrzącego elektrowni w miejscowości Brąswałd do połączenia ze starym korytem rzeki Łyna. Obwód znajduje się w gminie Dywity.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA RZEŹNIKI W ZLEWNI RZEKI PISA NR 20 Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rzeźniki (Rzeźnickie, Rzęśniki). Obwód znajduje się w gminie Orzysz.
OBWÓD RYBACKI JEZIORA STOCZEK W ZLEWNI RZEKI PISA NR 19 Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Stoczek wraz z wodami cieku łączącego jezioro Stoczek z jeziorem Ublik Mały do drogi Orzysz - Konopki Wielkie. Obwód znajduje się w gminie Orzysz.
 
Żródło:  Gospodarstwo Rybackie Olsztyn  - www.grolsztyn.pl

YouTube

Wędkarstwo na YouTube

Reklama

  • kwi pierwszym krokiem w założeniu gmbh niemczech odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest
  • oxydia.pl
    statystyka